Gudstjeneste

: Storfjord kirke
Tid: søndag 3. september 11:00
Tro & livssyn