Lysmesse

: Storfjord kirke
Tid: søndag 3. desember 17:00
Tro & livssyn