Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kommunereformen

Storfjord kommune deltok i arbeidet med kommunereformen frem mot endelig vedtak i kommunestyret i juni 2016.  Storfjord var i samtaler om Storkommunealternativet (Tromsø, Karlsøy, Balsfjord, Storfjord, Lyngen), med Lyngenfjordalternativet (Storfjord, Lyngen, Kåfjord), men også i samtaler om en sammenslåing bare med Balsfjord kommune.

Etter flere møter og forhandlinger ble det ikke grunnlag for sammenslåing rundt Lyngenfjorden eller med Balsfjord.  Folkeavstemningen hadde da kun to alternativer å velge mellom – Storkommunealternativet eller å fortsette som egen kommune.  Folket ønsket ingen sammenslåing med Tromsø.  Kommunestyret vedtok i sitt junimøte at Storfjord skulle fortsette som egen kommune.