Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Tjenester A-Å
A B D E F G H I K L M N O P R S U V Ø

A
Abortsøknad - før tolvte svangerskapsuke
Adopsjon
Adressetildeling
Allemannsretten
Arealoverføring
Askespredning
Automatisk fredete kulturminner - tillatelse til inngrep
Avkjørsel - privat avkjørsel fra offentlig vei
Avlastning
Avløp - offentlige avløpsanlegg
Avløserordningene i jordbruket

B
Barnehageplass
Besøkshjem/Å være besøkshjem
Bolig - bygging av ny
Boligtilskudd til etablering
Boligtilskudd til utbedring/tilpasning
Brannvern og tilsyn - Generelt om tjenesten
Bygdeutviklingsmidler
Byggetiltak (mindre) på bebygd eiendom
Byggetiltak som ikke krever søknad og tillatelse
Bygging og graving i forurenset grunn

D
Dagmamma - godkjenning
Dagtilbud - aktivitetstilbud
Delingsforretning
Driftsbygning i landbruket

E
Etablererprøven for serveringsvirksomhet

F
Fastlege
Forhåndskonferanse
Forliksråd
Fradeling av eiendom
Fredete bygninger og anlegg - tillatelse til inngrep
Fredete bygninger og anlegg - tilskudd
Fri rettshjelp
Fyrverkeri - handel og oppbevaring
Fyrverkeri - søknad om avfyring

G
Gravferd
Gravplass
Grensejustering
Grunnskoleopplæring for voksne

H
Hjemmeundervisning

I
Informasjon fra skolen til ikke-samboende foreldre
Innbyggerinitiativ
Innsynsrett i offentlige dokumenter

K
Karakterer - klageadgang
Klage til Sivilombudsmannen
Konfliktråd
Kulturskole - opptak
Kunnskapsprøven - alkoholloven
Kystkultur - tilskudd

L
Landbrukseiendom - deling
Landbruksvei - bygging
Ledsagerbevis for funksjonshemmede
Legevakt

M
Matrikkel - retting
Mindre byggetiltak på bebygd eiendom

N
Nabovarsel
Nedgravde oljetanker
Nærings- og miljøtiltak i skogbruket - tilskudd

O
Oppmålingsforretning

P
Permisjon fra grunnskoleopplæring

R
Reguleringsplan

S
Sammenslåing av matrikkelenheter (eiendommer)
Selvbygger
Skolefritidsordning (SFO)
Skolestart
Startlån bolig
Sykehjem - langtidsopphold
Sykehjem - avlastningsopphold
Sykehjem - korttidsopphold

U
Utslippstillatelse

V
Vald - godkjenning
Vann og avløp - abonnementsvilkår
Vannforsyning - drikkevann

Ø
Økonomisk rådgivning