Planområdet omfatter området vist i bilde. Hensikten med planarbeidet er tilrettelegging for boligbygging med tilhørende infrastruktur. Planen er i henhold til kommuneplanens arealdel, der området er avsatt til boligformål med krav til detaljregulering.

Plankart med bestemmelser og planbeskrivelse, samt andre sentrale dokumenter i saken, er lagt ut på Servicetorget, og kan lastes ned fra lenkene under.

Plankart
Planbeskrivelse
Reguleringsbestemmelser

Vedtak om 1.gangs høring
Innspill til oppstartsvarsel
Jordforsk rapport nr. 53/05, Aquatron biologisk toalettsystem
Forprosjekt Miljøtiltak Kitdalselva nedre del NVE 10902
Geoterra, rapport grunnundersøkelser
Referat forhåndskonferanse

Merknader til reguleringsarbeidet kan rettes til post@storfjord.kommune.no, eller Storfjord kommune, Oldersletta 1, 9046 OTEREN  innen 20.08.2023. Merk forsendelsen med Merknad til reguleringsplan for Larsvollen boligområde, sak 21/1043.

Har du spørsmål, ta kontakt med saksbehandler: Joakim Stensrud Nilsen tlf.  400 28 822, joakim.nilsen@storfjord.kommune.no.