Menighetsrådet 2023 - 2027

Medlemmer

Hallgeir Naimak (leder) Tlf: 41226609

Tove Nilsen

Roger Heiskel

Erling Lund

Anne Dalheim

Åshild Kiil Silli

 

 

Storfjord blomsterfond

Storfjord Blomsterfonds selgere:

Aud Levernæs tlf: 900 75 112
Gerd Pedersen tlf. 913 87 828
Else-Marie Sommerseth tlf. 777 15213 mobil 957 48 693
Eldbjørg Stenberg tlf. 777 14101 mobil 400 49 061

Bankkonto for betaling av blomsterhilsen: 4785 08 02153