Lønnskonsulent har følgende ansvars- og arbeidsområder:

  • Oppdatering og kontroll av lønn
  • Punching og kontroll av lønnsbilag (bl.a. timelister, reiseregninger, m.m.)
  • Kontroll av lønnslister og lønnsrapporter, uttak av rapporter og statistikker
  • Behandle søknader om forskudd etter delegasjon og retningslinjer
  • Ansiennitetsberegninger, attester, kompetansefastsetting for lærere
  • Pensjonssaker (Søknad om uførepensjon, søknad om AFP osv.)