Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Innsyn og selvbetjening

Alle kan be om dokumentinnsyn hos et offentlig organ. Rettigheten er hjemlet i offentlighetsloven §3. Kommunen har plikt til å vurdere alle innsynskrav ut fra hensynet til allmennheten og hensynet til private interesser. Kommunen skal dessuten praktisere "meroffentlighet", som betyr at kommunen bør gi innsyn dersom hensynet til det offentlige veier tyngre enn behovet for skjerming. Innsynskravet skal vurderes konkret og selvstendig og avgjøres uten «ugrunnet opphold».

Dokumenter som helt eller delvis inneholder taushetsbelagte opplysninger kan unntas offentlighet etter bestemmelsene i offentlighetsloven §13, jf. forvaltningsloven §13 til 13f. Brudd på taushetsplikten er straffbart etter straffeloven §121.

Avslag på innsyn etter offentlighetsloven er et vedtak som kan påklages etter offentlighetsloven § 32.

Benytt “innsynsportal” under for å be om innsyn i dokumenter.

stodfjord header compressor