Hvordan kontakte jordmor?

Jordmortjenesten skal,- ved oppfølging av gravide; sikre at svangerskap og fødsel forløper på en naturlig måte, slik at den gravides fysiske helse, psykiske helse og somatiske velvære, blir best mulig ivaretatt. Tjenesten skal også sikre fostrets helse og oppdage helsetruende forhold hos mor, slik at svangerskapet medfører minst mulig risiko for henne og barnet.

Dersom du er gravid og ønsker å bli fulgt opp av svangerskapsomsorgen i Storfjord, kan du velge mellom å gå til jordmor eller lege, eller kombinere. Du bestemmer selv. Det viktigste er at du går på svangerskapskonsultasjoner.  Første kontroll hos jordmor eller lege bør være rundt 8. - 12. svangerskapsuke.  Du kan bestille time tidligere, dersom du har behov for det. Tilbudet tilrettelegges individuelt.  Jordmor henviser til rutineultralyd og til ekstra oppfølging på sykehus der det er nødvendig.

Hva kan jordmortjenesten i Storfjord tilby?

Jordmortjenesten i Storfjord tilbyr:

  • Svangerskapsomsorg/konsultasjoner gjennom hele svangerskapet
  • Rådgiving, fødselsforberedende samtaler og innskriving av den gravide
  • Samtaler om svangerskap/fødsel vedr. tidligere traumatisk opplevelse, evt. henvise føde.pol, Unn.
  • Etterfødselssamtale/etterkonsultasjoner
  • Hjemmebesøk etter fødsel. (Send gjerne SMS til jordmor etter fødsel dersom du har behov for tidlig hjemmebesøk eller samtale.)
  • Familieplanlegging
  • Prevensjonsveiledning

Jordmor kan gi råd og veiledning når det gjelder valg av fødested, og ordner med fødeplass.

Storfjord kommune har ikke vaktordning/ følgetjeneste med jordmor for gravide. Er du gravid og trenger faglig assistanse i forbindelse med fødsel eller transport til fødeavdeling etter kontortid, må du ringe legevakt: 116 117. Ved akutte tilstander: Ring 113.

Etter svangerskapsuke 20, kan du også ringe fødeavdelingen på UNN. Tlf: 776 26470.

Svangerskapsomsorgen i Norge er gratis, og er et tilbud til alle gravide