Hvem kan søke?

Lokale og regionale lag og foreninger som driver aktivitet for innbyggerne i Storfjord kommune og som ledes av et valgt styre kan søke om driftstilskudd. Helt nye lag og foreninger kan søke om et oppstartstilskudd i sitt første driftsår. Det deles ut tilskudd i til sammen seks kategorier:

  • Tilskudd til idrettslag (medlem av NIF)
  • Tilskudd til skytterlag (medlem av DFS)
  • Tilskudd til andre lag og foreninger
  • Tilskudd til drift og leie av anlegg
  • Tilskudd til trener- og lederutdanning (voksenopplæring)
  • Tilskudd til oppstart av lag


Retningslinjene og poengsystemet for utregning av tilskudd finner du her: Driftstilskudd over kulturbudsjettet, retningslinjer for tildeling

Hvordan søkes det?

Søknaden skal leveres på et skjema tilpasset type forening. Skjema kan lastes ned her:


Alle søknader må vedlegges

  1. Årsmelding for foregående driftsår
  2. Regnskap og revisjonsrapport for foregående driftsår
  3. Budsjett for inneværende driftsår

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 31. mai hvert år.