Hva skjer når du har fått tilbud om en kommunal bolig

Når boligtildelingsgruppa har tildelt deg en bolig, vil vi kontakte deg pr telefon for å gi deg informasjon om  leieobjekt, husleie og depositum og høre om du aksepterer tilbudet. Vi vil da evt. Avtale visning av leiligheten/ boligen.

Hvis du aksepterer tilbudet, vil vi skrive en husleiekontrakt som må være signert før nøkkel utleveres. I samarbeid med saksbehandler går dere igjennom punktene i husleiekontrakten. Det er viktig at du gjør deg kjent med de forskjellige punkter før du undertegner. Husk at du selv er ansvarlig for en del innvendig vedlikehold av leieobjektet.

Du har rett til å flytte inn i en rengjort leilighet uten tekniske mangler. Dersom du finner feil eller mangler må du melde fra til Storfjord kommune snarest og senest innen 14 dager etter innflytting.

Når du har skrevet kontrakt får du utlevert nøkler til leiligheten. Du må selv bestille strømabonnement, tv og internett i ditt navn til leiligheten/ boligen. I tillegg må du selv sørge for å kontakte forsikringsselskap for å tegne innboforsikring. Du må også melde flytting hos folkeregistret.

Husleie og depositum

Husleie
Husleiene er kostnadsdekkende. Det betyr at kommunen verken skal tjene eller tape penger på sin boligutleie. Kommunale utgifter er inkludert i husleien.

Depositum
Det kreves opp til 2 x husleie i depositum.