Ordfører Geir Varvik (H) og varaordfører Jill Anita Olsborg Fagerli (Ap)

Ordfører og varaordfører

Ordfører Geir Varvik representerer Høyre. Han ble valgt ved kommunestyrevalget i 2019, og gjenvalgt i 2023.

Kontaktinformasjon:
Telefon: 911 65 017
E-post: geir.varvik@storfjord.kommune.no

Varaordfører Jill Anita Olsborg Fagerli representerer Arbeiderpartiet. Hun ble valgt ved kommunevalget i 2023.

Kontaktinformasjon:
Telefon: 982 89 068
E-post: jill.fagerli@storfjord.kommune.no

Kommunestyret 2023 - 2027

Kommunestyret 2023 - 2027
Fra Høyre: Geir-Johnny Varvik, Bernt Revhaug Døhl, Øistein Nilsen, Gaute Finnstø Østeggen, Caroline Engstad, Kine Benedicte Rasmussen og Dag Frode Aho. Fra Arbeiderpartiet: Jill Anita Olsborg Fagerli og Vebjørn Vinjar Karvonen. Fra Tverrpolitisk liste: Steinar Dalheim Eriksen, Bente Monica Bech, Solveig Sommerseth, Rune Utby og Daniel Nilsen Takvannsbukt. Fra Senterpartiet: John-Martin Johansen og Hanne Marit Braathen. Fra Miljøpartiet De Grønne: Nikolai Sabel 
Vara på bildet: Gro Kvalberg (Ap), Sandra Ørnebakk (H) og Arngrim Molberg (H).

Formannskapet 2023 - 2027

Formannskapet 2023 - 2027
Øistein Nilsen (H), Rune Utby (TPL). Jill Fagerli (Ap), Geir Varvik (H) og Hanne Braathen (Sp)