Dersom du har spørsmål om folketrygdytelsene som NAV forvalter (dagpenger, sykepenger, arbeidsavklaringspenger, foreldrepenger m.m.), finner du nyttig informasjon på NAV.no, eller du kan ringe vårt kontaktsenter på telefon 55 55 33 33.

Ved behov for sosialhjelp, nødbolig, gjeldsrådgivning, råd og veiledning eller andre sosiale tjenester hos NAV, kan veiviser til sosialhjelp på nav.no være nyttig informasjon for deg. Du kan også lese mer om den enkelte tjeneste i disse lenkene: