Våre fokusområder:

Tjenesten fokuserer på:

 • tverrfaglig samarbeid
 • mulighet og mestring
 • integrering
 • opplevelser og deltakelse
 • aktiv omsorg
 • gode følelser og latter
 • trening og friluftsliv
 • kultur og aktivitet
 • fellesskap og samhold
 • samtaler og veiledning
 • habilitering og rehabilitering

Våre tjenester

Omsorgen for utviklingshemmede yter ulike tjenester:

 • heldøgns omsorgstilbud
 • praktisk bistand
 • opplæring
 • brukerstyrt personlig assistanse (BPA)
 • individuell plan
 • ansvarsgrupper
   

Ved særlig tyngende omsorgsarbeid kan det søkes om omsorgslønn og/eller avlastning. Fritidskontaktordning gis individuelt eller som gruppetilbud.