Lyngsalpan Vekst AS

Lyngsalpan vekst AS er et kommunalteid aksjeselskap med avdelinger både i Storfjord og Lyngen kommune. Vi gir mennesker som har en helsemessig begrensning mulighet til å delta i arbeidslivet. I tillegg tilbyr vi arbeidsforberedende trening for de som er under tiltak hos NAV og gir opplæring til lærekandidater innen flere fag. I vår bedrift har vi varierte arbeidsoppgaver innen trykkeri, avdeling for skilting og profilering, vaskeri, husflid, butikk, vedproduksjon, data- og tjenesteyting.  

For mer informasjon se lavekst.no 

Dagsenter for hjemmeboende personer med demens

Dagtilbudet er i hovedsak beregnet for hjemmeboende personer med sykdommen demens. Vi har åpent hver onsdag og fredag. Dagsenteret er i egne lokaler på Oldersletta omsorgsboliger på Hatteng. Vi samarbeider med skjermet enhet på sykehjemmet slik at også beboere kan delta på disse aktivitetene enkelte dager.

Vi kan tilby ulike aktiviteter som f.eks. kjøreturer, spaserturer, turer med bålfyring/grilling, sang og musikk, lesestund/høgtlesing, måltider. Aktivitetene tilpasses den enkelte deltakers interesser og behov.
Vi tilbyr henting og hjemkjøring for de som har behov for følge.

Målet med dagtilbudet:

· bidra til en meningsfull hverdag med fokus på sosialt samvær, trygghet og opplevelse av mestring 

· aktivisere og stimulere, gi gode stunder og bidra til livsglede

· bidra til å vedlikeholde dagliglivets funksjoner slik at brukeren kan bo hjemme så lenge som ønskelig og mulig

· gi avlastning for pårørende

Hva koster dagtilbudet: 
Deltakerne betaler dagsats til kommunen, p.t. kr. 105,- pr. dag, Kommunestyret fastsetter dagsats. Faktura sendes fra vår økonomiavdeling. I prisen inngår enkle måltider.  

Kontaktinformasjon:

Elisabeth R. Nygård (leder Dagsenter) 
Telefon: 400 28 844, epost: elisabeth.nygard@storfjord.kommune.no 

Nina Seppola (demenskontakt hjemmetjenesten) 
Telefon: 400 28 803, epost: nina.seppola@storfjord.kommune.no 

Valmuen arbeids- og aktivitetssenter

Valmuen arbeids- og aktivitetssenter er et tilbud til voksne mennesker som av ulike årsaker ikke inkluderes i det ordinære arbeidsmarkedet. Formålet er å fremme mestring, utvikling, opplevelser og selvstendighet, samt å bidra til at arbeidstakerne får en aktiv og meningsfull hverdag sammen med andre. Tilbudet skal være tilrettelagt ut fra den enkeltes funksjonsevne og behov. Valmuen arbeids- og aktivitetssenter har en bruktbutikk, snekkerverksted, drivhus, arbeidsstue, kjøkken og samarbeider med driftsetaten i kommunen om ulike oppdrag.

Åpningstider

Åpningstid mandag til fredag kl. 09.00 - 15.00

Kontaktinformasjon

Besøksadresse: Vaskeriveien 10, Oteren

Telefon: 400 28 840

Møteplassen

Møteplassen på Valmuen

Møteplassen for damer på Valmuen arbeids- og aktivitetssenter er et treffsted for alle som vil møte noen å prate med. Salg av kaffe og vafler. Åresalg og sangstund er viktige elementer for dagen. Møteplassen er åpen onsdager fra kl.11.00 - 13.00. Kafeen drives av Storfjord pensjonistforening, men det er ikke nødvendig å være medlem i pensjonistforeningen for å delta på møteplasskafeen. For mer informasjon, kontakt Anne Dalheim, epost: annemor.dalheim@gmail.com. Vel møtt.

Møteplassen på Skibotn samfunnshus

Møteplassen Skibotn holder kafe hver torsdag. Kafeen er åpen fra klokken 11.00-14.00. Møteplassen er lokalisert i Skibotn samfunnshus, egen inngang og nærmest parkeringsplassen.

Kafeen er åpen for alle og det selges kaffe, te og vafler. Siste torsdag i måneden selges det middag . Vi har sangstund og åresalg. Til åresalget kan alle ta med en liten premie til trekningen. Kafeen drives av Skibotn pensjonistforening, men det er ikke nødvendig å være medlem i pensjonistforeningen for å delta på møteplasskafeen. 

For mer informasjon, kontakt Ture Nilsen, e-post: tnilsen9@gmail.com,  telefon 990 34 468. Vel møtt. 

Gutteklubben

Gutteklubben er et treffsted på Valmuen arbeids- og aktivitetssenter som har åpent på tirsdager fra kl. 11 til kl.13. Det er et tilbud til de som har lyst til å treffe andre mennesker og slå av en prat. Salg av kaffe og vafler.

Fritidskontakt (støttekontakt)

Formålet med tjenesten

Tilbudet om fritidskontakt skal bidra til at barn, voksne og eldre skal få en aktiv og meningsfull fritid i fellesskap med andre, forebygge isolasjon og fremme sosial deltagelse.

Hvem kan få denne tjenesten?

Kommunens ansvar omfatter alle pasient- og brukergrupper som oppholder seg i kommunen, herunder personer med somatisk eller psykisk sykdom, skade eller lidelse, rusmiddelproblem, sosiale problemer eller nedsatt funksjonsevne, samt barn som bor i kommunen og der barneverntjenesten vurderer at det kan være behov.

Ønsker du å bli fritidskontakt, finner du mer informasjon her: Velkommen som fritidskontakt.   
Du kan også sende inn registreringsskjema som du finner her (må skrives ut): Registreringsskjema som fritidskontakt 

Kontaktinformasjon

Enhet for sykehjem og hjemmetjeneste
Tjenesteleder Karoline Johansen
Telefon: 400 28 813
E-post: karoline.johansen@storfjord.kommune.no
Besøksadresse: Sykehjemsavdelinga, Åsen

Enhet for psykisk helse, habilitering og sosialt arbeid
Tjenesteleder Linda Rasmussen
Telefon: 400 28 869
E-post: linda.rasmussen@storfjord.kommune.no
Besøksadresse: Rådhuset på Hatteng

Barnevern
Barnevernleder Ann-Britt Holmen
Telefon: 982 89 160
E-post: ann-britt.holmen@storfjord.kommune.no
Besøksadresse: Rådhuset på Hatteng