Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Lyngenfjord brann og redning

Lyngenfjord brann og redning er et samarbeid mellom kommunene Storfjord, Kåfjord og Lyngen. Storfjord kommune er vertskommune. 

Brannsamarbeidet har følgende målsetting:

 • Å innfri sentrale myndigheters krav til kompetanse og kvalitet innen alle deler av brann- og redning.
 • Å yte en tjeneste som skal gi kommunene en effektiv tjeneste og forutsigbar økonomisk ramme.
 • Å etablere en brann- og redningsberedskap og brannmyndighet med engasjerte, kunnskapsrike og motiverte ansatte som skal arbeide innenfor et godt faglig arbeidsmiljø.

Brannstasjoner i samarbeidet er lokalisert på:

 • Hatteng brannstasjon
 • Skibotn brannstasjon
 • Lyngseidet brannstasjon
 • Furuflaten brannstasjon
 • Lenangen brannstasjon
 • Hovedbrannstasjonen Olderdalen
 • Depot, Manndalen
 • Depot, Birtavarre
 • Depot Lenangsøyra
 • Feie- og tilsynstjenesten
Lyngenfjordbrannogredning[ 1].JPG

Ansatte

Rolf Vidar Olsen

brannsjef / leder beredskap

Telefon: 469 05 606
Epost: rolf-vidar.olsen@storfjord.kommune.no

Odd Harald Grøtterud

leder forebyggende / varabrannsjef

Telefon: 954 58 048
Epost:  odd.grotterud@storfjord.kommune.no