Vær forsiktig og bruk hodet når du gjør opp ild utendørs. Det skal alltid være en person som er ansvarlig for bålet. Som ansvarlig har du ansvar for at brenningen skjer på en forsvarlig måte i tråd med kommunens regelverk.

Primus og kokeapparat

Du kan bruke primus og kokeapparat i perioden med bålforbud, men er selv ansvarlig for å være aktsom og vurdere når det er trygt

Selv om det er generelt bålforbud har du lov til å tenne bål der det er opplagt at det ikke kan starte en brann. Dette kan for eksempel være hvis det ligger snø på bakken, eller at det har regnet i lang tid. Du kan også grille på stranden i god avstand fra skog og vegetasjon og på tilrettelagte grill- og bålplasser som er godkjent av kommunen.

Sjekk alltid hvilke regler som gjelder for din kommune før du tenner bål.