Råa oversiktskart
(klikk for større kart)

Om området

På Råa er det nærhet til Vestersiasenteret, lysløype og et flott turterreng, bl.a. Steindalsbreen.

Råa 2021 november
(klikk for større kart)

Tomtene

Matrikkelnummer: 61/31

Eieform: Selveeier

Tomtepris fra 01.01.2024 - 31.12.2024:

Råa boligfelt Elvevoll, spesialpris:

a. Selveiertomter med grunnpris 27 156,30 kr + 20,39 kr pr m2 tomteareal. En tomt på 1000 m2 vil med dette ha en salgspris på kr 47 546,30 og inkluderer oppmålingsgebyr og dokumentavgift.

b. Privat stikkledning: Ledning mellom bygning og kommunal hovedledning. Bygging, drift og vedlikehold av stikkledninger er bygningseiers ansvar fra og med anboring/tilknytning på hovedledningen.

c. Etablering av evt. samleledning skal søkes om og godkjennes av kommunen. Denne blir da å oppfatte som kommunal, både når det gjelder bygging, drift og vedlikehold.

d. Byggesaksgebyr og tilknytningsavgift for vann og avløp kommer i tillegg.

e. Prisene justeres hvert år i samsvar med konsumprisindeksen. Utgangspunkt for korrigeringen er indeksen pr. 15. november.

Kontaktinformasjon

Er du interessert i å kjøpe boligtomt her, kontakt:

E-post: mdb@storfjord.kommune.no