Boligene er tilpasset bevegelseshemmede og tilrettelagt for beboere som mottar helse- og omsorgstjenester. Du kan søke på bakgrunn av sykdom, alder, funksjonsnedsettelse eller utfordringer knyttet til psykisk helse og/eller rusproblematikk.

Boligene skal brukes av personer med behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester, uavhengig av alder over 18 år, diagnose eller funksjonshemming, og som bor og er folkeregistrert i Storfjord kommune.

Tildeling av bolig skjer etter behov, og etter søknad til kommunen.

Boligene er beboers hjem og det betales husleie etter avtale. Nødvendige helse- og omsorgstjenester som for eksempel hjemmesykepleie, hjemmetjeneste eller psykisk helsearbeid følger ikke boligen, og må søkes om. Søknadsskjema for helse- og omsorgstjenestr finner du på vår hjemmeside for helse- og omsorgstjenester, klikk her. Søknadsskjemaet må skrives ut og sendes til Storfjord kommune, Oldersletta 1, 9046 Oteren. 

Vi har boliger på Hatteng og Skibotn.  

Forskrifter for tildeling av omsorgsbolig finner du under. Vi gjør oppmerksom på at vi har to forskjellige forskrifter.