Hvem kan vi hjelpe?

Koordinerende enhet er kontaktsted for alle som søker råd og veiledning vedrørende spørsmål om koordinering om helse- og sosialtjenester, eller for å få hjelp til opprettelse av koordinator og/eller individuell plan (IP).

Hva kan vi hjelpe deg med?

Guide deg i det kommunale Helse- og omsorgssystemet:

  • Hvor kan du henvende deg og hvordan søke om kommunale tjenester.
  • Rettigheter i forhold til individuell plan.
  • Koordinering av tjenestene du mottar.
  • Skaffe deg en fast kontaktperson og individuell plan.