TT-kort

Fylkeskommunen har ansvaret for transporttjenesten for funksjonshemmede (TT-ordningen). Ordningen gir et transporttilbud til innbyggere med varig funksjonshemming og som er helt eller delvis avskåret fra å bruke det ordinære kollektivtilbudet.

Les om ordninga her: TT-kort (Tilrettelagt transport) - Troms og Finnmark fylkeskommune (tffk.no)

Parkeringskort for forflytningshemmede

Tilbudet er i første rekke beregnet på forflytningshemmet fører av motorvogn, men også forflytningshemmet passasjer med særlig behov for parkeringslettelse kan innvilges tillatelse.

Krav til søker
Parkeringskort tildeles etter regelverket fastsatt i «Forskrift om parkering for forflytningshemmede»

Parkeringskort for forflytningshemmede er et hjelpemiddel for den som pga. vesentlig nedsatt forflytningsevne har særlig behov for parkering på ett eller flere steder hvor tilgjengelig parkering ikke kan benyttes.

Skal løse konkrete parkeringsproblemer for personer med vansker for å bevege seg.

Både den medisinsk betingede bevegelseshemningen og det konkrete parkeringsbehovet vurderes ved tildeling av tillatelse.

I tillegg til legeerklæring må det leveres en søknad for å få tildelt parkeringstillatelse.

 

Søknaden må inneholde:

Redegjøring for hvilke forhold som gjør at det er behov for å parkere på steder hvor tilgjengelig parkering ikke kan benyttes.

Konkrete steder og situasjoner som utgjør behov for parkeringslettelse


Hvordan søke?

Søknadskjema og skjema for legeerklæring kan leveres på Storfjord rådhus eller sendes til
Storfjord kommune
Oldersletta 1
9046 Oteren
e-post til post@storfjord.kommune.no

Søknadskjema finner du nederst på denne sida.

Ledsagerbevis

Har du fysiske eller psykiske funksjonshemninger kan du få et ledsagerbevis. Ledsagerbevis gir ledsageren din gratis adgang til alle kulturinstitusjoner, arrangementer og transportselskaper som aksepterer ordningen. Du kan henvende deg direkte til den enkelte arrangør eller virksomhet for å høre om de aksepterer ledsagerbevisordningen.

Ledsagerbeviset er personlig, med bilde og underskrift. Det står på kortet hvor lenge det er gyldig, vanligvis tre år av gangen.

Krav til søker
Du trenger en uttalelse fra fastlege eller spesialist på at du har behov for en eller flere ledsagere for å kunne delta på aktiviteter i fritiden.

Varige fysiske eller psykiske funksjonshemninger (minimum to års varighet).

Det er ingen nedre eller øvre aldersgrense.

Hva koster det?
Det koster ikke noe å få ledsagerbevis. På arrangementer eller offentlig transport kjøper du billett til ordinær pris, men får ta med deg en ledsager gratis der ledsagerbevis aksepteres.

Søknadsfrist
Det er ikke søknadsfrist, søknader behandles fortløpende.

Slik søker du eller fornyer ledsagerbevis

1. Du trenger disse vedleggene

1 stk passfoto

Uttalelse fra fastlege eller spesialist

 2. Fyll ut søknadsskjemaet (finnes nederst under skjema)

Beskriv ditt behov

Gi en begrunnelse for søknaden

3. Send inn søknadsskjemaet og vedlegg til Storfjord kommune

Hva skjer videre?
Vi forsøker å gi deg et svar innen 14 dager. Hvis vi ikke klarer det, vil vi kontakte deg og fortelle hvor lang tid vi tror det vil ta.

Klage
Får du ikke tilbud om ledsagerbevis, gir vi deg en begrunnelse for dette. I svaret får du også informasjon om hvordan du klager og klagefrist.

Honnørkort

Nav har ansvaret for tildeling av honnørkort. Med honnørkort får du redusert billettpris på kollektive transportmidler. Kortet gir også rett til honnørrabatt for ektefelle eller registrert partner som reiser sammen med deg, uansett alder.

Les mer om ordninga her: Honnørkort - nav.no