Storfjord kommune har felles kystsoneplan med alle kommunene i indre del av Lyngenbassenget: Storfjord, Kåfjord, Lyngen. Planen er vedtatt i 2015 og er gjeldene for arealutnyttelsen på våre sjøområder.

Nedenfor kan du laste ned kart, og dukmenter tilhørende planen.