Alarmtelefon for barn og unge (116 111)

Mange  barn/unge som lever under vanskelige forhold både hjemme og ute blir nå ekstra utsatt fordi skoler, barnehage, fritidsklubber og andre steder  barn møter voksne blir nedlagt eller har redusert åpningstid. Vi vet også at barn og unge som fra før har mange bekymringer, kan oppleve økt behov for å bli sett og hørt når en krise rammer. Koronautbruddet i Norge er en slik krise for mange barn.

Derfor har vi nå åpent hele døgnet hele uken. Det er viktig å få tak i profesjonelle voksne som kan hjelpe.

Barn, unge og voksne som er bekymret kan nå ringe 116 111 hele døgnet. Der møter profesjonelle voksne som kan hjelpe.

  • Alarmtelefonen for barn og unge når du på telefon 116 111
  • Nettside direkte til Alarmtelefonen: Alarmtelefonen for barn og unge 116111.no
  • Pr. sms på 41 71  61 11
  • E-post: alarm@116111.no
  • På telefon fra utlandet +47 95 41 17 55

Nasjonal veiviser ved vold og overgrep (dinutvei.no)

Vold i nære relasjoner, overgrep og voldtekt kan ramme mennesker uansett alder og kjønn. Ikke alle vet hva slags hjelp de kan få eller hvor hjelpen finnes. Mange ønsker også mer kunnskap om vold og overgrep.

Dinutvei.no gir oversikt over ulike hjelpetilbud, der man er eller over hele landet. På denne siden finner du også informasjon, fagstoff og en spørsmål-og-svar-tjeneste, hvor du kan stille spørsmål og få svar anonymt eller på e-post.

Veiviseren gir oversikt og informasjon til utsatte for vold, overgrep og voldtekt, pårørende og bekymrede, de som utøver vold og til fagpersoner.

Dinutvei.no er utviklet av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet, og er en del av regjeringens innsats for å forebygge vold i nære relasjoner.

Krisesenter - også et tilbud

Storfjord kommune er samarbeidskommune med Tromsø krisesenter. Ved behov for hjelp eller rådgivning, ta kontakt på tlf 776 11 060, du kan ringe hele døgnet.  Du kan også se hjemmesiden tromsokrisesenter.no

Krisesenter for Tromsø og omegn (776 11 060)

Telefon: 776 11 060
Nettside: Hovedside (tromsokrisesenter.no)

Ring hele døgnet eller send oss en epost
Ikke send personsensitive opplysninger på e-post.

Mental Helses hjelpetelefon (116 123)

Hjelpetelefon: 116 123
Nettside: sidetmedord.no

Rustelefonen (08588)

Telefon 08588
Nettside: Forside - Rusinfo