Tilbudet er et supplement til offentlige instanser i kommunen vår, og er et tilbud til deg som er utsatt for vold eller overgrep fra en partner, familie eller andre du har et nært forhold til. Du trenger ikke å være i akutt krise for å få hjelp på krisesenteret. Senteret tilbyr beskyttelse, sikkerhet, råd og veiledning til kvinner, menn og barn. Det er tilpasset for personer med funksjonsnedsettelse.

Krisesenteret for Tromsø og omegn administreres av Tromsø kommune, du finner mer informasjon her. Telefonnr. til Krisenteret for Tromsø og omegn er 776 11 060.

Vi gjør oppmerksom på at Krisesenteret følger de til enhver tid gjeldende smittevernreglene og anbefalingene i forbindelse med Covid19-pandemien, og er dermed helt trygt å bruke. 

Nettsiden "Dinutvei - nasjonal veiviser ved vold og overgrep" er myndighetenes informasjonskanal om hjelpetilbudet for voldsutsatte og voldsutøvere. Her finner du kvalitetssikret informasjon om vold i nære relasjoner, voldtekt og andre seksuelle overgrep. Du kan søke etter hjelpetilbud nær deg i deres oversikt. Du får svar på det du lurer på om vold og overgrep i spørsmålstjenesten på nettsiden deres.

For lenke til Dinutvei, klikk her.