Ordning

Søknadsfrist

Ramme

Nøkkelord

Storfjord kommune - næringsfondet

10. januar
10. mai
10. september

25 % av godkjente kostnader.

Bl.a. bolyst og trivselstiltak, samlings- og møtesteder, tiltak som gjør at unge trives og vil komme tilbake.

Troms- og Finnmark fylkeskommune – fysisk tiltak

1. februar

50 % av godkjente kostnader.

Fysisk tilrettelegging for friluftsliv i nærmiljøet

Troms- og Finnmark fylkeskommune - aktivitet

1. februar

50 % av godkjente kostnader

Friluftslivsaktiviteter

Ungdomskassa NORD - Troms og Finnmark fylkeskommune (tffk.no) Tre årlige frister, se nettside Ikke satt Ungdomstiltak
Equinor 1. - 30. april og
1. - 30. september

10.000,- eller
100.000,-

Barn og unge under 25 år
Ulike tema for hver søkeperiode

Nordlys pluss-fondet

1. februar
1. juni
1. oktober

Inntil 20.000,-

Frivillige ildsjeler som skaper engasjement, aktivitet og samhold i sine lokalsamfunn.

SNN samfunnsløftet

1. mars
1. juni
1. september
1. desember.

50 % av totalkostnadene

Prosjekter som løfter hverdagen og knytter lokalsamfunnet sammen.

GjensidigeStiftelsen

Søkevindu i perioden
1. juni – 15. september

 

Prosjekter som bidrar til et tryggere, sunnere og mer aktivt samfunn.

Statskogmillionen

30. april

31. august

5.000,- eller 10.000,-

Friluftsliv og folkehelse.

Spillemiddelordninga

1. oktober

50 % eller 1/3 av godkjent kostnad

Anlegg for idrett og fysisk aktivitet (idrettsanlegg og nærmiljøanlegg)