Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Politisk historie

Politisk historie

Storfjord er en forholdsvis ung kommune. Fram til 1930 var Storfjord, Kåfjord og Lyngen en stor kommune. Storkommunen ble da delt i 3 mindre kommuner. Dette skjedde ved Kongelig resolution av 21. juni 1929, og fra 1. juli 1930 skulle de tre nye kommunene arbeide videre etter demokratiske prinsipper.

Ordførergalleri

Du finner en oversikt over ordførerne i Storfjord kommune under. Hans Tillnes var den demokratisk valgte ordfører fra 1937 og fram til 2. verdenskrig 1940. Okkupasjonsmakten satte da inn andre ordførere uten at de var demokratisk valgt. Disse var følgende: Amund Flugum, 1941-1942, Isak Heiskel 1942-1943 og Hans Ingebrigt Hansen 1943-1945. Etter at krigen var over innkalte Hans Tillnes til første kommunestyremøte og det ble opprettet demokratisk styre i Storfjord igjen. Da ble Fridtjov Olsborg fra Signaldalen valgt til ordfører. Etter krigen har Storfjord kommune byttet ordfører bare færre ganger enn mange sammenliknbare kommuner.

Den første protokollen 21. september 1929

Aar 1929 den 21. september avholdes efter forutgaaende varsel møte av Storfjord nyvalgte herredsstyre i Skolehuset paa Hatteng.

75 år som kommune: Et historisk tilbakeblikk

I anledning Storfjord kommunes 75-årsjubileum holdt tidligere ordfører Rasmus Engstad et foredrag i det siste kommunestyremøtet i år, der han tok tilhørerne med på ei reise gjennom historien,