Ungdommens kulturpris

Prisen blei oppretta og delt ut for første gang i 2015. Bakgrunnen for opprettelsen av var at Storfjord over mange år har hatt mange unge utøvere som har markert seg sterkt med egne prestasjoner. En egen kulturpris for unge utøvere vil gi Storfjord kommune utvidet mulighet til å hedre utøvere med gode prestasjoner, og en mulighet til å motivere unge utøvere til å fortsette sitt virke.

Du kan lese mer om prisen i statuttene: Ungdommens kulturpris, statutter

Storfjord kommunes kulturpris

Denne prisen blei delt ut for aller første gang i 1992. Kulturprisen kan deles ut til aktive utøvere eller ledere, trenere eller organisatorer som gjennom sitt frivillige virke innenfor kulturarbeidet i Storfjord har gjort seg spesielt positivt bemerka.

Du kan lese mer om prisen i statuttene: Kulturprisen, statutter

Hvordan kan jeg foreslå kandidater?

Du kan foreslå kandidater ved å fylle ut skjemaet nederst på denne sida, og trykke send!

Forslagsfrist

Fristen for å foreslå kandidater er 1. november hvert år.

Hvem har fått prisen tidligere?

Alle tidligere mottakere er presentert med bilde og begrunnelse på disse sidene: Kulturprismottakere