PP-tjenesten skal hjelpe skoler og barnehager med å legge til rette for barn og elever med behov for særskilt tilrettelegging.

PP-tjenesten skal:

  • kartlegge vansker og skrive sakkyndige tilrådinger om tiltak.
  • gi råd, veiledning og direkte hjelp.
  • jobbe opp mot system, det vil vanligvis si pedagogiske system som barnehager, skoler eller mindre enheter som klasser og personalgrupper.
  • være tilvisende instans til hjelpetilbud i 2. og 3.linje som helsetjeneste, Bup, habiliteringstjeneste, kompetansesentre og andre tjenester i kommunen.
  • samarbeide med barnehager, skoler og andre tjenester om tidlig innsats og forebygging.

PP-tjenesten skal ta imot meldinger fra foreldre, fra barn/ungdommer sjøl, fra personale i barnehage, grunnskole og voksenopplæring og fra andre hjelpetjenester i kommunen som barnevern, helsetjeneste og NAV.

 

Videokonferanse: ip 37.252.116.47 - Easy metting kortnr: 774841