Samfunnshus og møtelokaler

Vi leier ut lokaler til møter, kurs, arrangementer og sammenkomster i følgende bygg:

 • Skibotn samfunnshus
 • Hatteng flerbrukshall
 • Rådhuset
 • Vestersidasenteret

Du finner utleiereglement og leiepriser nederst på sida.

Gratis treningstid

Vi ønsker å legge til rette for at lokale lag og foreninger og andre åpne treningsgrupper kan tilby et bredt spekter av aktivitetstilbud for innbyggerne i Storfjord. Derfor er det mulig for disse å leie våre idrettslokaler gratis på tidspunkter kommunens egne institusjoner selv ikke har behov for dem.

Hvilke lokaler kan leies gratis?

 • Gymsalen på Vestersidasenteret

 • Flerbrukshallen ved Hatteng skole

 • Svømmebassenget ved Hatteng skole

 • Gymsalen på Skibotn samfunnshus

 • Skibotnhallen (i hht. til den til enhver til gjeldende avtale mellom Storfjord kommune som leietaker og Skibotnhallen AS som utleier)

Utleiesesongen følger skoleåret, med unntak av for Skibotnhallen der perioden er 15. oktober - 31. mars.

Hvilke grupper prioriteres?
Søkere prioriteres i denne rekkefølgen:

1. Fysiske aktivitetstiltak rettet mot barn og unge, funksjonshemmede og eldre.

2. Fysiske aktivitetstiltak rettet mot øvrige grupper av befolkningen.

3. Andre kulturtiltak

Hvilke regler gjelder? 

 • Søkere skal være lag og foreninger fra Storfjord, eller åpne treningsgrupper som har oppnevnt en kontaktperson over 18 år. Minste gruppestørrelse er 5 personer.

 • Tildeling av gratis treningstid skal følge skoleåret og gjelde ett år ad gangen.

 • Det tildeles inntil 2 timer sammenhengende gratis tid per brukergruppe per dag. Samme brukergruppe kan tildeles treningstid inntil 2 dager per uke.

 • Brukerne må forholde seg til ordensreglene som gjelder for det aktuelle bygget.

 • Spesielt for svømmebassenget: Søkerne må ha minimum to bassengvakter. Minst én skal dokumentere at de kan ilandføring/livredning, hjerte/lungeredning og gjennomføre alarmplan. Dokumentasjonen skal ikke være eldre enn ett år. Bassengvakten må signere ordens- og sikkerhetsreglene før søkerne får tilgang til anlegget.

Du kan lese fullstendige retningslinjer for tildeling av treningstid her

Hvordan søker du?
Det må leveres skriftlig søknad til Storfjord kommune. Skjema finner du nederst i artikkelen. Eventuelle spørsmål om tildeling av gratis treningstid kan rettes til Kulturkontoret.

 

Hatteng kunstgressbane

Hatteng kunstgressbane eies av Storfjord kommune. Storfjord idrettslag er ansvarlig for forvaltning, drift og vedlikehold.

Kamp og trening
Utenom skoletid brukes banen til kamper og treninger i regi av Storfjord IL, men den kan også leies ut til andre.
Kontaktperson: (navn kommer)
Storfjord IL utarbeider en kalender for treningstid, som også er kjent for kommunen.

Bruk av garderober i flerbrukshallen i tilknytning til kunstgressbanen
Dersom det er behov for tilgang til garderober i forbindelse med trening, kamp o.l. på flerbrukshallen, forvaltes dette av Storfjord kommune. Bruk av garderober er gratis for lokale lag og foreninger. For andre kreves det leie.

Kontaktperson: Kulturkonsulent Karin Fosshaug (karin.fosshaug@storfjord.kommune.no  )

Avtaler må gjøres i god tid.

Ikke-idrettslig aktivitet
Storfjord idrettslag kan leie ut kunstgressbanen til ikke-idrettslige aktiviteter/arrangementer og større idrettsarrangementer. Slik type utleie må avklares med og skriftlig godkjennes av Storfjord kommune senest tre uker i forkant.  

Skolehytta

For skoler og barnehager i Storfjord kommune vil bruken av hytta være gratis. Godkjente private barnehager i Storfjord kommune vil være omfattet av denne ordningen om gratis bruk. Andre leietakere må betale for bruk i henhold til regulativ (se priser nederst på sida). Prisene som er oppgitt gjelder leie av hele hytta og er pr. person pr. døgn. Prisen inkluderer bruk av ved og gass.

Perioden 1. september til 31. januar:

 • 25. juni: Frist for barnehager og skoler i Storfjord kommune å reservere bruk i perioden 1. september til 31. januar.
 • 1. juli: Fra denne datoen kan andre som ønsker å leie hytta i perioden 1. september til 31. januar sende e-post til kommunen eller ringe for å reservere leie. Henvendelser i forhold til å reservere skolehytta som sendes inn før kommunes e-post system registrerer at det er blitt 1.juli, vil ikke bli tatt hensyn til. Fra 1. juli er det prinsippet først til mølla som gjelder.

Perioden 1.februar til 31. august:

 • 1. januar: Frist for barnehager og skoler i Storfjord kommune å reservere bruk i perioden 1. mars til 31. august.
 • 15. januar: Fra denne datoen kan andre som ønsker å leie hytta i perioden 1. februar  til 31. august sende e-post til kommunen eller ringe  for å reservere leie. Henvendelser i forhold til å reservere skolehytta som sendes inn før kommunens e-post system registrerer at det er blitt 15. januar, vil ikke bli tatt hensyn til. Fra 15. januar er det prinsippet først til mølla som gjelder.

All reservering vil måtte bestilles på e-post til post@storfjord.kommune.no eller på telefon 77 21 28 00

Driften av skolehytta i Paras er tenkt å være selvfinansierende. Inntektene skal være med på å finansiere innkjøp av ved, gass, toalettpapir, stearinlys, fyrstikker o.l. Det skal også dekke godtgjørelse til tilsynsansvarlig, forsikring, vedlikehold og innkjøp av evt. utstyr.

Overnatting i skoler og barnehager

Det er mulig å benytte våre skole og barnehager til overnatting. Du kan lese mer om vilkår og retningslinjer her. Søknadsskjema finner du nederst. Det skal levers til den skolen eller barnehagen du ønsker å benytte.

Vilkår for overnatting

 • at bygningen er dekket med eget brannvarslingsanlegg og røykdetektorer
 • at det stilles med en ansvarlig vakt som er over 18 år og overnatter på de rom det overnattes på
 • at det er minimum en våken ambulerende brannvakt over 18 år i bygget
 • at brannvakt er i stand til å kunne forebygge brann
 • at brannvakt kan forsøke å slokke brann og gjøre tiltak for å forhindre spredning av brann
 • at alle kjenner til orienteringsplan, branninstruksen og rømningsveier i bygningen
 • at det foreligger navneliste over alle som overnatter i bygningen
 • at brannvakt er i stand til å lede rømming av bygningen ved brann
 • at brannvakt er utstyrt med telefon for varsling av brann til telefon nr. 110
 • at brannansvarlig kan holde gruppen samlet å ta imot brannmannskaper og varsle om at alle er ute av bygningen og varsle om hvor det brenner

Retningslinjer for utleie/overnatting - skoler og barnehager

 • søknad om overnatting skal sendes inn til rektor/bestyrer minst 14 dager før overnattingen finner sted
 • egen utleienøkkel skal benyttes (hentes hos rektor/styrer) ansatte skal ikke låne ut egen nøkkel
 • ansvarlig rektor/styrer varsler renholder og vaktmester om overnattingen
 • søker gjør avtale om hvilke rom som skal benyttes
 • kjøkken skal ryddes og rengjøres så det er klart til skole/barnehage dagen etter
 • bygningens utstyr og bærbare PCer skal ikke benyttes uten avtale med rektor/styrer
 • ansvarlig vakt skal på forhånd ta kontakt med vaktmester på telefon 982889119 på Hatteng og Oteren og telefon 40028824 på Skibotn, angående rømningsveier og slokke -utstyr m.m
 • inne skal det være ro og orden
 • ingen skal løpe eller rase
 • ingen ballspill inne
 • ballspill og snøballkrig skal utføres på avtalte utebaner/uteområder
 • søpla skal føres ut til kontainerne ved porten