Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Landbruk

Storfjord kommune er en liten landbrukskommune med store beiteressurser. Beitenæringen har utfordringer knyttet til tap av sau og lam til fredet rovvilt. I 2022 er det 18 aktive gårdsbruk igjen i kommunen.

Tverrdalen, Kila  2020 foto kommunen.JPG

Aktuelt

Foto: Storfjord kommune

Skibotn Miljøpark

En grønn industri- og næringspark i Skibotn. I samarbeid med Rå Biopark har Storfjord kommune søkt og fått bevilget midler til å jobbe med utviklin...
20220330_173321

Det skjer ting på Vestersidasenteret!

I forrige uke begynte vi på jobben med å friske opp fellesarealene i senteret. Med på dugnaden var Atle, Monica og Roar fra bygdas foreninger, sammen ...

Ansatte

Hilde Elofsson

nærings- og utviklingsrådgiver

Telefon: 400 28 809
E-post: 
hilde.elofsson@storfjord.kommune.no

Marit Lillebo Figenschau

rådgiver jordbruk, skog, fiske og utmarksforvaltning

Telefon: 400 28 855 
E-post: 
marit.figenschau@storfjord.kommune.no

Willy Ørnebakk

konsulent Grensetjenesten Sverige-Finland-Norge

Telefon: 911 74752
E-post: willy.ornebakk@storfjord.kommune.no

 

 

Markus Lyyra

prosjektleder Grensetjenesten Sverige-Finland-Norge

Telefon: 414 04437
Epost: markus.lyyra@storfjord.kommune.no