Samarbeidsprosjektet skal utvikle Vestersidasenteret til et dynamisk knutepunkt, der næringsliv og frivillighet møtes og sammen skaper vekst og bolyst. Mange lag og foreninger bruker bygget allerede, og tre av rommene leies ut til nærings- og kulturvirksomhet. Nå jobbes det for å legge til rette for at bygget skal bli et attraktivt leirsted for skoler i hele regionen, lag- og foreninger, menigheter osv. De første interessentene har allerede tatt kontakt, og det synes vi er spennende.

Dette er en del av arbeidet med å følge opp kommunens samfunnsplan, som sier at vi skal sikre et godt og bredt tilbud for møte- og aktivitetsplasser for å skape bolyst, og at vi skal legge til rette for nye næringer med klargjorte arealer og infrastruktur.

Takk til dere som bidro med verdifulle dugnadstimer!