Økonomiavdelingen har det faglige ansvar for kommunens budsjett og regnskap, og ivaretar alt løpende regnskapsarbeid. Avdelingen sender ut krav om kommunale avgifter, husleie, barnehage, hjemmehjelp og lignende, og følger opp eventuelle betalingsmislighold. Alle utbetalinger fra Storfjord kommune foretas av økonomiavdelingen.

Storfjord kommune tilbyr eFaktura og avtalegiro. Du kan velge både eFaktura og avtalegiro i din nettbank, eventuelt ta kontakt med din bankforbindelse.

Storfjord kommune kan både motta og levere faktura i EHF-format