Toaletter langs offentlig vei

 • Steindalen (fv 868)
 • Sandørneset, Elvevoll (fv 868)
 • Taterneset, Hatteng (E6/E8)
 • Nállovuohppi, Skibotn (E6/E8)
 • Lullesletta, Skibotndalen (E8)
 • Gálggo (E8)
 • Rognli, Signaldalen

Toaletter langs turstier

 • Bollmanns-/Russeveien v/ Storaksla
 • Lullestien v/ gapahuk
 • Elvevollløypene v/ Skáidi
 • Kielva v/ gapahuk

Dovett

Dersom du er på tur i et område der det er langt til ett av våre utedo, er det viktig at du viser do-vett. Gå minst 50 meter bort fra stien, rasteplassen og nærmeste bekk, elv eller vann. Grav et lite hull først, som du graver over når du er ferdig. Dopapir kan graves ned sammen med resten, eller tas med hjem. Våtservietter må alltid tas med hjem, fordi de ikke brytes ned i naturen. Det er lurt å pakke med seg en liten hagespade og en pose til do-søpla.