Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Fradeling, oppmåling og matrikkel

Søknader om fradeling krever behandling og vedtak etter plan- og bygningsloven. Dersom ikke alt er i henhold til bestemmelser i kommuneplanens arealdel og/eller evt. reguleringsplan/reguleringsbestemmelser, må det søkes om dispensasjon for bestemmelsen/bestemmelsene som ikke er i henhold til gjeldende planverk.  Etter at vedtak om fradeling er fattet følger oppmålingsforretningen bestemmelsene i matrikkelloven/matrikkelforskriften. Under er det beskrivelse av begge prosessene. I kurante saker er det saksbehandler som gjør vedtak. I saker som ikke er kurante vil saken behandles politisk av Storfjord plan- og driftsstyre. De har møter om lag hver annen måned.

Her finner du også informasjon vedrørende adressetildeling, retting av matrikkelen, sammenslåing av matrikkelenheter, opplysninger om avkjørsel m.m.

Ansatte

Kim Nyland Norrie

Ingeniør (spørsmål om kommunal vei)

Telefon: 400 28 859
E-post: mdb@storfjord.kommune.no  

Birger Larsen

Landmåler (spørsmål om oppmåling og matrikkel)

Telefon: 400 28 819
E-post: mdb@storfjord.kommune.no  

Marit Lillebo Figenschau

Rådgiver (spørsmål om fradeling og matrikkel)

Telefon: 77 21 28 82
E-post: marit.figenschau@storfjord.kommune.no