Hvem kan motta hjelp fra hjemmetjenesten?

Hjemmesykepleie og/eller hjemmehjelper tildeles etter vurdering og behov. Ordinga er hjemlet i Helse- og omsorgstjenesteloven. Alle som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen, og oppfyller kriteriene har krav på hjelp fra hjemmetjenesten. Hjelpen blir tildelt den enkelte etter søknad og etter en faglig vurdering. Tjenesteinnholdet utarbeides i samarbeid med bruker ved hjemmebesøk, og etterfølges av et skriftlig administrativt vedtak. Tjenestetilbudet vurderes fortløpende.

Hva kan hjemmesykepleien hjelpe deg med?

  • Nødvendig hjelp til personlig hygiene

  • Hjelp til sårbehandling for de som ikke kan komme seg til egen lege

  • Hjelp til å smøre mat/varme ferdiglaget middag

  • Henvisning/samarbeid med ergo- og fysioterapitjenesten

  • Henvisning til tannhelsetjeneste for brukere innskrevet i hjemmesykepleien mer en 3 mnd.

Søknadsbaserte tjenester

Hjemmehjelp:
Hjelpen omfatter rengjøring av stue, kjøkken, bad, brukers soverom og gang. I de aktuelle rom foretas rengjøring av toalett, badekar/dusj, støvtørking, støvsuging, gulvvask og sengeskift, vindusvask og gardinskift etter individuell avtale. Hjemmehjelpen yter ikke rundvask.

Matombringing:
Matombringing ytes til hjemmeboende som ikke er i stand til å tilberede sin egen mat. Tjenesten ytes inntil tre ganger per uke, på fastsatte leveringsdager.

Trygghetsalarm:
Trygghetsalarm skal bidra til at den enkelte føler trygghet i eget hjem, og slik har mulighet til fortsatt å leve og bo selvstendig. Det er foreløpig bare analoge telefoner dette systemet kan kobles opp til.

Omsorgslønn:
Omsorgslønn gis til omsorgsyter som har et særlig tyngende omsorgsarbeid/ merarbeid og der omsorg fra nettverket rundt hjelpetrengende anses som nødvendig.

Fritidskontakt:
Fritidskontakttjenesten gis for å hjelpe den enkelte til en meningsfull fritid. Les mer her: Fritidskontakt.

Hjelpemidler:
Hjelpemiddelkontakt har ansvaret for administrering og organisering av hjelpemidler til hjemmeboende. Les mer her: Hjelpemiddelkontakt.