Ansvarsområder

Kommunefysioterapeut

  • Fysioterapibehandling og oppfølging av barn 0-15 år                              
  • Skolehelsetjeneste                                                                                  
  • Helsestasjon                                                                                             
  • Sykehjem
  • Frisklivssentralen                                                                                                                                                                                                                                                 
  • FYSAK - tilrettelegging for fysisk aktivitet og friluftsliv

Fysioterapeut med driftsavtale

  • Fysioterapibehandling av voksne 16-100 år, herunder også hjemmebehandlinger hvis nødvendig
  • Gir tilbud om akupunkturbehandling

Pris for tjenesten

Fysioterapeutene følger egne takster fastsatt i "Forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi". Barn under 16 år, personer med frikort og personer med godkjent yrkesskade betaler ikke egenandel.