Frisklivsresept

En frisklivsresept varer i 3 måneder, og starter med en innledende helsesamtale med fokus på situasjonen nå og motivasjon for endring av levevaner. Det settes opp konkrete frisklivsmål og lages en plan for perioden. Deltagerne blir fulgt opp individuelt og/ eller i grupper etter eget ønske og behov. Etter 3 måneder gjennomføres en avsluttende helsesamtale der reseptperioden oppsummeres og videre påbegynt levevaneendring på egenhånd står i fokus. Der er mulig å få en ny reseptperiode hvis det skulle være behov for det. Tilbudet er gratis.

Frisklivstrening

Frisklivstreningene foregår i grupper inne i gymsal og/ eller ute i naturen. Nivået blir tilpasset den enkelte deltaker. I tillegg er det mulighet for egentrening i treningsrommet på Oteren, samt få tilpasset individuelt treningsprogram. Det er også muligheter for å delta i bassenggruppe.

Røyke- og snusavvenning

Individuell veiledning med fokus på røyke- og/ eller snusslutt.

Røyke- og snusavvenningskurs er et gruppebasert tilbud som arrangeres ved behov. De tre første møtene brukes til å forberede seg på å slutte og på de 3 neste møtene jobbes det med å opprettholde røyk/ snusfriheten og motivasjonen.

Kostholdsveiledning

Individuell kostholdsveiledning med fokus på å endre kostvaner i en positiv retning.

Bra mat-kurs arrangeres ved behov, og er et inspirasjonskurs hvor det er fokus på å øke bevisstheten om matvarer og matvarevalg, øke motivasjon til å endre vaner, få praktiske råd i hverdagen, øke forståelsen av varedeklarasjoner og utveksle erfaringer. Mottoet er "små skritt - Store forbedringer".