Mest sannsynlig vil det ikke bli nødvendig å bruke jodtabletter. Selv med et stort utslipp i Ukraina, der vinden blåser mot Norge, vil det i hovedsak føre til tiltak i norsk matproduksjon.

Om du likevel er interessert i hvordan du kan beskytte deg ved en eventuell atomulykke, så kan du lese her:

Plakat atomulykke.pdf (dsa.no)