Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Krigshistorie

Krigshistorie

Området mellom Lyngenfjorden og grenseområdene mot Finland og Sverige er et militært strategisk viktig område. Et angrep på Norge fra nord og øst vil gå gjennom dette smale og fjellrike landskapet. Området er lett å forsvare og har derfor vært sentralt i militær planlegging fra 1944 og fram til den kalde krigens slutt. Den tyske Lyngenlinja fra 2. verdenskrig og den norske Frøylinja fra den kalde krigen ligger derfor i de samme områdene. Den grunnleggende ideen bak anleggenes plassering var å «tette igjen» alle dalførene mot øst og nord. 

På bakgrunn av dette var det stor aktivitet i Storfjord under andre verdenskrig, og vi sitter igjen med svært mange krigsminner i vår kommune. På disse sidene har vi samlet små og store biter av vår lokale krigshistorie. 

Øyevitneskildringer

Hvem kan vel skildre krigen i Storfjord bedre enn de som opplevde den? 2. verdenskrig bød på både dramatikk og hverdagsepisoder som har satt seg i minnet på dem som her forteller.

Flyktninger og grenselosarbeid

Etter det tyske angrepet på Norge 9. april 1940, kom det gjennom krigsårene mer enn 50.000 flyktninger fra Norge til Sverige. Mange av disse var fra Storfjord. Her var det også mange som hadde god kjennskap til fjellene i grenseområdet, og som fungerte som grenseloser. Mange av de som kom til Sverige blei vervet til reservepolitistyrkene.

Tvangsevakueringa av Storfjord

Tvangsevakueringa av Finnmark og Nord-Troms hadde sammenheng med tyskernes tilbaketog fra Murmanskfronten mot slutten av andre verdenskrig, og er en viktig del av krigshistorien i Storfjord.

Emil Nystad

Storfjord 1945: En krigskunstners inntrykk

I 1945 var krigskunstneren Stephen Bone i Storfjord, der han dokumenterte krigens spor både i Signaldalen, Kitdalen, på Hatteng og i Skibotn. Disse bildene gir et annerledes innblikk i krigens herjinger i Storfjord.
A German Camp in Kitdal 1945 © IWM (Art

Temahefte: Krigen i Storfjord

Dette temaheftet inneholder en rekke øyenvitneskildringer fra krigen i Storfjord, og er et resultat av Storfjorduka 1979 og 1980.
Russisk kirkegård