Young self portrait
Stephen Bone: Young Self Portrait.

Stephen Bone (1904 – 1958) var en allsidig engelsk og skotsk kunstner som utmerket seg både som landskapsmaler, krigskunstner, forfatter, kritiker og kringkastingsmedarbeider. Han ble utnevnt som offisiell krigskunstner i 1944, og har blant annet dokumentert krigsubåter og landgangen i Normandie. Disse kunstverkene kan i dag ses i det britiske Imperial War Museum (IWM).

I 1945 var Stephen Bone blant annet i Storfjord, der han dokumenterte krigens spor både i Signaldalen, Kitdalen, på Hatteng og i Skibotn. Også disse bildene, som gir et annerledes innblikk i krigens herjinger i Storfjord, er å finne på IWM. De er gjengitt her i henhold til vilkårene i IWMs Non Commercial Licence. Det finnes også bilder fra Storfjord på Glasgow Museums.

De britiske krigskunstnerne var ei utvalgt gruppe som var ansatt av regjeringen for å dokumentere første og andre verdenskrig og enkelte andre militære aksjoner i etterkrigstida. Utnevnelsen av slike krigskunstnere hadde enten bakgrunn i et informasjons- eller et propagandabehov.

En krigskunstner skildret de ulike aspektene av krigen gjennom sin kunst, enten en billedlig gjengivelse av selve krigshandlingene eller som en skildring av hvordan krig former liv gjennom skildringer av menn og kvinner som venter, forbereder seg, slåss, lider eller feirer. Krigskunstneren formidlet inntrykk fra både alliert og fiende, tjenestemenn eller sivile, militære og politikere, sosialt og kulturelt.

Under andre verdenskrig blei de britiske krigskunstnerne administrert av The War Artist Advisory Committee, som var underlagt informasjonsdepartementet. Det var en generell forståelse av behovet for å formidle det ”kameraet ikke kan tolke”. Den britiske regjeringen erkjente at ”en krig så episk i sitt omfang på land, i sjø og i luft, og så detaljert og komplisert i sin mekanisme, krever tolkning og dokumentasjon av kunstnere.” Regjeringen utnevnte over 30 krigskunstnere i løpet av andre verdenskrig, både mannlige og kvinnelige kunstnere.

Kilder:
Imperial War Museums
Glasgow Museums
stephenbone.co.uk
Wikipedia