Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Forebyggende brannvern

Brannvesenets forebyggende avdeling skal være slik bemannet og ha slik kompetanse at de krav som stilles til brannvesenets gjennomføring av forebyggende og kontrollerende oppgaver oppfylles. Hovedmålet for avdelingen er å forebygge brann, slik at tap av liv og verdier unngås. De brannforebyggende oppgavene er først og fremst knyttet til lovpålagte oppgaver. Avdelingen utfører også andre oppgaver som ikke er direkte lovpålagt, men som har stor verdi med tanke på å forebygge brann.

Det brannforebyggende arbeidet består i hovedsak av to elementer, tilsyn og informasjon. Det innebærer et vidt spekter av arbeidsoppgaver for våre ingeniører og inspektører

  • Vi gjennomfører tilsyn og kontroll av bygg med spesielt stor risiko (særskilte brannobjekter)
  • Bistå ved byggesaksbehandling for å sikre riktige forutsetninger i nye bygg.
  • Drive med informasjons- og motivasjonsvirkomshet overfor våre innbyggere via media, besøk og direkte kontakt med enkeltpersoner.
  • Saksbehandling i forbindelse med bruk og oppbevaring av brannfarlige stoffer og fyrverkeri.
  • Feiing og tilsyn av fyringsanlegg i private boliger.

Ansatte

Rolf Vidar Olsen

brannsjef / leder beredskap

Telefon: 469 05 606
Epost: rolf-vidar.olsen@storfjord.kommune.no

Odd Harald Grøtterud

leder forebyggende / varabrannsjef

Telefon: 954 58 048
Epost:  odd.grotterud@storfjord.kommune.no