Regler for salg og kjøp av fyrverkeri

Salg av fyrverkeri til forbruker kan bare skje over disk i tidsrommet 27. til 31. desember. Det er i utgangspunktet forbudt å kjøpe profesjonelt fyrverkeri og raketter. Kommunens brannvesen kan imidlertid gi tillatelse til kjøp av slikt fyrverkeri, men tillatelsen er begrenset til ett enkelt uttak. Les mer om salg, kjøp og bruk av fyrverkeri i forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff av 26. juni 2002 nr. 922. Her følger noen hovedpunkter:

Fyrverkeri inndeles i følgende klasser etter risikonivå:

  • Klasse I a: Kruttlapper, knall Bon-Bon etc.
  • Klasse I b: Bordbomber, Party-Poppers, stjerneskudd etc.
  • Klasse II: Markfyrverkeri samt mindre romerske lys, soler og annet fyrverkeri med begrenset fareområde.
  • Klasse III: Raketter, luftbomber, ildbeger og større romerske lys og bombebatterier etc.
  • Klasse IV: Profesjonelt Display-fyrverkeri.

Den som vil drive handel med eksplosiv vare må ha tillatelse. Tillatelsen til handel kan bare gis til den som anses skikket, og den gjelder bare handel fra et bestemt forretningssted. Det er ikke nødvendig med tillatelse for å selge fyrverkeri i klasse I.

Søknad om tillatelse til handel med fyrverkeri i klasse II og III må være kommunen i hende innen 1. mai.

Det er ikke lov for forbrukere å kjøpe fyrverkeri i klasse IV, raketter i klasse II og III og pyroteknisk vare som kan forveksles med leketøy. På nettstedet til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap finner du en veiledning om godkjenning, innførsel, oppbevaring, erverv, handel og bruk av fyrverkeri.