Oversiktsbilde Apaja
Situasjonskart

Om området

I Apaja ligger Cirkle K bensinstasjon som nabo til boligfeltet på andre siden av E6/E8. Det er mulig å gå til Skibotn sentrum etter turveger, slik at man unngår å gå langs europavegen. Hyttefeltene Rissuroddu (1 og 2) og Båtkulpen som ligger "innafor" boligfeltet benytter samme avkjørsel og adkomstveg fra europavegen. Langs hovedvegen er det ca. 4 km til Skibotn sentrum (skole, butikk, barnehage, kafé, idrettshall ...)

 

Apaja 09
1 ledig tomt pr. 09.10.2018

Tomta

Matrikkelnummer: 46/177

Tomten er ikke oppmålt.

Eieform: Selveier

Tomtepris fra 01.01.2024 - 31.12.2024: 

Abaja boligfelt, spesialpris:

Selveiertomter i regulerte boligfelt kr 6,78 pr m2 tomteareal.

Ingen gebyrer er inkludert i salgsprisen.

Privat stikkledning: Ledning mellom bygning og kommunal hovedledning. Bygging, drift og vedlikehold av stikkledninger er bygningseiers ansvar fra og med anboring/tilknytning på hovedledningen.

Etablering av evt. samleledning skal søkes om og godkjennes av kommunen. Denne blir da å oppfatte som kommunal, både når det gjelder bygging, drift og vedlikehold.

Prisene justeres hvert år i samsvar med konsumprisindeksen. Utgangspunkt for korrigeringen er indeksen pr. 15. november.

Kontaktinformasjon

Er du interessert i å kjøpe boligtomt her, kontakt:

E-post: mdb@storfjord.kommune.no