Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Økonomi, lønn og personal

Økonomiavdelinga er faglig ansvarlig for kommunens økonomi- og finansforvaltning, herunder bl.a. budsjettarbeid, regnskap, rapportering og oppfølging samt rådgivning og veiledning overfor øvrige avdelinger.

Personalavdelinga har anvaret for strategisk personalplanlegging og ledelse, lønnspolitikk/forhandlinger/tariff, arbeidsrettslige tema, tilsettinger (faste) og oppsigelser, lærlingeordningen, nedbemanningsprosesser, stillingsbank, deltidsbank, oppdatering av ulike personalreglement + evt. nye.