Temaheftet inneholder en rekke intervjuer med folk i Storfjord som måtte evakuere, fungerte som grenseloser eller på andre måter var øyenvitner til det som hendte under 2. verdenskrig.

Lærer Tore Hauge skriver dette i forordet:

- I dag 35 år etter er det mange som husker krigstida, og mange vil huske den en del år framover. Det er viktig at vi skaffer oss viten om det som skjedde, og det er viktig at eldre mennesker forteller unge hva som skjedde. Det er viktig fordi kontaktpunktene mellom unge og eldre begynner å bli få og vage, og vi må for all del ikke miste kommunikasjonsevnen med de som kan bringe erfaringer videre. Det er dessuten viktig å huske på at den situasjonen vi var opp i 1940-45 helst ikke bør komme tilbake. Vi må alle arbeide for at så ikke skal skje. Derfor er det viktig at vi alle må få greie på hva som skjedde.

I dag, enda flere år etter krigen, har vi gjort denne intervjusamlinga tilgjengelig for deg som ønsker å vite mer om hva som skjedde i Storfjord i krigsåra 1940-45.


Bildet er fra den russiske kirkegården på Hatteng. Denne blei seinere flytta.