Allemannsretten gir fri adgang til ferdsel, opphold og høsting i utmark, så lenge man opptrer hensynsfullt og varsomt. Samtidig åpner friluftsloven for at eier eller rettighetshaver kan ta betalt for tilrettelegging på visse vilkår, og dette løses ofte gjennom ei parkeringsavgift. Avgiftsnivået kan ikke overstige selvkost for etablering og drift av parkeringsplassen og tilhørende anlegg. 

 

I Storfjord er følgende priser vedtatt: 

Sandørneset:  

  • Inntil 12 timer: kr. 20,-  

  • Mellom 12 - 24 timer: kr. 40,-  

  • Tilleggsavgift ved unnlatelse av betaling (“bot”): kr. 100,-  

Steindalen:  

  • Inntil 12 timer: kr. 50,-  

  • Mellom 12- 24 timer: kr. 100,-  

  • Tilleggsavgift ved unnlatelse av betaling (“bot”): kr. 250,- 

 

Det skal være enkelt å betale både for norske og utenlandske besøkende gjennom en mobil-applikasjon. Det er inngått avtale med EasyPark, som også leverer samme tjeneste til andre kommuner i regionen.