Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Tilskuddsordninger

Næringsutvikling

Storfjord kommune jobber aktivt med å tilrettelegge for næringsutvikling. Dersom du har en eksisterende bedrift og ønsker å utvide virksomheten, eller du ønsker å starte ny bedrift så bistår vi gjerne med råd og veiledning. 

Storfjord kommune ligger innenfor virkemiddelsonen i Nord-Troms og Finnmark som gir en rekke fordeler for næringsetablering og rekruttering:

  • Fritak for arbeidsgiveravgift
  • Fritak for el-avgift på forbruk
  • Nedskrivning av studielån med inntil 20 prosent av opprinnelig lånegrunnlag, avgrenset oppad til 30 000 kr per år.
  • Reduksjon i personbeskatningen

Tilskudd til anleggsutbygging

Lag og foreninger i Storfjord som skal bygge idrettsanlegg, og som søker om spillemidler, kan også søke om et kommunalt tilskudd. Ordninga er en del av Et friskt og aktivt Storfjord! Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2020 - 2023.

Driftstilskudd til lag og foreninger

Alle aktive lag og foreinger i Storfjord kan søke om driftstilskudd hvert år. Driftstilskuddene skal legge til rette for og fremme lag og foreningers arbeid for å tilby et bredt spekter av aktivitetstilbud for innbyggerne i Storfjord kommune.