Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kart

Kart

Her finner du informasjon, og tilgang til vår digitale kartløsning www.kommunekart.com. Nederst på siden finner du link til noen kartverktøy kommunen bruker i sin saksbehandling.

I www.kommunekart.com er eiendomsgrenser, kommuneplanens arealdel, reguleingsplaner med mer tilgjengelig. OBS! reguleringsplanbasen er ikke komplett. Flere nyere reguleringsplaner mangler i kartbasen. Har du spørsmål om en reguleringsplan, eller lurer på om ditt område er regulert, og det ikke fremkommer i kartløsningen, ta kontakt med Plan- og driftsetaten eller direkte med kontaktperson under. Finner du feil eller mangler i kartlagene bes du ta kontakt med kontaktpersoner listet nederst på siden. Dette kan være feil med eiendomsgrenser, bygningsregistreringer, reguleringsplan, ikke registrerte dispensasjoner etc.


Veiledning til bruk av Kommunekart.com :

Finne eiendom/område
Øverst i vinduet kan du bruke søkefeltet. Ting du kan søke på er: Gårds-og bruksnummer, Stedsnavn, og adresse. Det kan være lurt å avslutte søket med ",(komma) Storfjord". Dette da karløsningen er felles for Nord Troms, og du vil dermed få søkeresultat for alle kommunene dersom du ikke spesifiserer kommune.

Eventuelt kan du bruke musa og "dra" deg til ønsket område i kartet, for så å dobbeltklikke eller scrolle deg til en passelig målestokk. Nederst til høyre i bildet er også navigasjonsverktøy eller knapp for å komme til din lokasjon.

Flere kartvalg
Nederst til venstre kan du velge hvilket bakgrunnskart du ønsker. Der er også flyfoto tilgjengelig.
Når du ser Storfjord kommune øverst til venstre kan du trykke der og få valg for aktivering av forskjellige kartlag.

Hente informasjon
Avhengig av hvilket kartlag du har aktivt, vil du ha tilgang på en del informasjon. For å finne denne informasjonen må du klikke på det området eller objektet du ønsker informasjon om. Du vil da få en liste over hvilke objekter som befinner seg der du trykte, og du kan velge fra disse. Informasjonsruten viser da alt fra offentlig matrikkeldata (eiendomsnummer, størrelse, registrerte bygg) til arealformål i kommuneplanens arealdel, og eventuell reguleringsplan for området. Dette finner du til høyre i vinduet. Under reguleringsplan kan du klikke på lenke "se plandetaljer i WebPlan" for å få tilgang til planens dokumenter.

Måle og Tegne
Gode måle- og tegneverktøy ligger under menyvalget øverst til venstre (tre horisontale streker). Tegninger kan lagres som egen fil, og hentes opp igjen senere, eller sendes digitalt. Det er mulig å redigere på en linje/figur etter at denne er tegnet.

Ytterligere veiledning
Klikk på Hjelp under menyvalget dersom du trenger mer veiledningAndre kart som kan være av interesse:
Kilden - Fra NIBIO, inneholder aktuell informasjon om blant annet markslag(AR5),dyrkbarhet, jordsmonn, skog, og reindrift.
Kulturminnesøk - Fra Riksantikvaren, offentlig nettisde for søking og informasjon om kulturminner.
NVE Atlas - Fra NVE, kartverktøy med kunnskapsgrunnlag for naturfarer, kartlegging, og sikringstiltak.
Høydedata - kart med laserskanninger og høydemodeller

 

Kontaktinformasjon:

Planlegger Joakim Stensrud Nilsen   Landmåler Birger Larsen
Telefon: 77 21 28 29 / 400 28 822            Telefon: 77 21 28 19
E-post: joakim.nilsen@storfjord.kommune.no          E-post: birger.larsen@storfjord.kommune.no

                                         
                                                      
                

NVE Atlas