Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Samfunnsplanen

Storfjord 2030

 

Kommuneplanens samfunnsdel (Samfunnsplanen) er kommunens øverste styringsdokument, og skal belyse de store spørsmålene for å sikre en forutsigbar og målrettet utvikling av kommunen vår. Det er gjennom denne planen det skal settes føringer for prioritert arealbruk, satsningsområder, og fordeling av midler for å oppnå målene som blir satt.

Arbeidet med Kommuneplanens samfunnsdel er ferdigstilt. Kommunestyret vedtok i juni 2020 den nye planen som ser på Storfjordsamfunnet frem mot 2030, denne kan lastes ned i skjemaet under.

 

17.06.2020Vedtak av Samfunnsplanen

Vedtatt Samfunnsplan (kommuneplanens samfunnsdel)

Særutskrift vedtak
Merknadsbehandling

Mars-MaiHøring av forslagAlle offentlige etater, lag og foreninger, privatpersoner, har mulighet til å gi tilbakemelding i denne formelle høringsrunden.
2020
Mars
Vedtak dokument til høringHØRINGSUTGAVE Kommuneplanens Samfunnsdel
MaiFolkemøter: 13.mai klokken 1800, Rådhuset, Hatteng PDF document ODT document
15.mai klokken 1800, Otertun, Oteren PDF document ODT document
20.mai klokken 1800, Vestersidasenteret, Elvevoll PDF document ODT document
21.mai klokken 1800, Nordkalottsenteret, Skibotn PDF document ODT document
MaiDigital medvirkningNettside publisseres uke 19
Questback til næringsdrivende sendes per epost.
  2019
Februar
PlanprogramVedtatt i kommunestyret 27.02.19
Arbeidet så langt, og fremover

Næringsutvikling

BESKRIVELSE. En viktig faktor for å hindre fraflytting er tilgang på arbeidsplasser. Kommunens rolle som næringsutvikler dreier seg om å bidra med støtte og utvidelsesmuligheter for eksisterende bedrifter og tilrettelegge for etablering av nye bedrifter.

Bolyst

Med kommunens nærhet til Tromsø, sentral beliggenhet til E6/E8 og grensekommune mot Finland, har kommunen et potensiale for utvikling og innflytting. Bolyst henvender seg til attraktive boligområder, men også til attraktive fritidsopplevelser og tilgang på arbeidsplasser. Tilflytting av familier med barn (0-40 år) er særlig viktig for å etablere en livskraftig kommune.

Kultur, frivillighet og frilufstliv

Kultur, friluftsliv og deltagelse i samfunnsliv bidrar positivt til innbyggernes trivsel og livskvalitet. Kulturarven representerer samfunnets historiske grunnlag, skaper forståelse av egne tradisjoner og gir premisser for videre samfunnsutvikling. De frivillige; organisasjoner og enkeltindivider, har en viktig rolle i lokalt samfunnsliv som bidrar til mestring og møteplasser. Storfjord kommune skal være tilrettelegger og gi støtte til tiltak som engasjerer bred, særlig for tiltak som rettes mot barn og unge.