Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Kunngjøring vedtak i navnesak - kvenske og norske naturnavn i Skibotndalen

Publisert , Oppdatert 07. februar 2024
Marisko

Statens kartverk har gjort vedtak om skrivemåten av ti stedsnavn i Storfjord kommune fordelt på sju kvenske og tre norske navn.

Kartverkets vurdering

Kartverket har gjort vedtak i samsvar med de tilrådde skrivemåtene for alle navna i navnesaken. Skrivemåtene er fastsatt ut fra § 4 første ledd i lov om stadnamn, som sier at skrivemåten skal fastsettes med utgangspunkt i den nedarva lokale uttalen til stedsnavna og gjeldende rettskrivingsprinsipper i det språket som navnet inngår i.

Klagerett
Vedtak om skrivemåten kan etter § 12 i lov om stadnamn påklages av dem som etter § 6 bokstav a til c har rett til å ta opp saker om skrivemåten av stedsnavn. Klagefristen er tre uker fra meldinga om vedtaket blir kunngjort første gang. De som har klagerett, har rett til å se saksdokumentene, som er arkivert hos vedtaksorganet. Det er anledning til å søke om utsatt iverksetting av vedtaket til klagefristen er ute eller klagen er avgjort.
 

En eventuell klage skal sendes til Kartverket med kopi til kommunen. Klagen skal grunngis, og grunngivinga må behandle alle navn eller navneledd klagen gjelder.